Stichting

“Opdat jong en oud nooit zullen vergeten hen, die hun leven hebben gelaten voor onze vrijheid.”

Missie:
De stichting 3 mei Comité Herdenking Slachtoffers April-Meistaking Appèlbergen is opgericht om d.m.v. periodieke herdenkingen rond het monument in Appèlbergen en via diverse communicatiemiddelen en educatie, een breed publiek voortdurend te (doen) herinneren aan de gebeurtenissen, die zich in de 2e Wereldoorlog (specifiek rond de April-meistaking in Groningen, Friesland en Drenthe), hebben afgespeeld.

ANBI status:
De Belastingdienst heeft per 1 januari 2018 de stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  Onze stichting heeft deze culturele ANBI-status. Door deze ANBI-status is een schenking fiscaal aantrekkelijk; er geldt namelijk een extra giftenaftrek en bovendien hoeven wij geen schenkbelasting te betalen. Uw gift wordt helemaal gebruikt voor onze activiteiten.
Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

In het kader van de wettelijke verplichtingen aan ANBI erkende stichtingen vind u de relevante informatie over de stichting hieronder:

Klik hier voor het complete beleidsplan van de stichting.

  • Bestuur:
  • Voorzitter:                  Johan Postema
  • Secretaris:                   Hans Postema
  • Penningmeester:       Harm-Jan Postema
  • Bestuurslid:                Alie Hartholt
  • Bestuurslid: Adrie Kiwiet-Thoma

Contactgegevens:
H. Postema
Waterhuizerweg 6
9753 HR Haren
E-mail secretaris: secretaris@3meiherdenkingappelbergen.nl

E-mailadres penningmeester: penningmeester@3meiherdenkingappelbergen.nl

Bank: NL81 INGB 0007 132136
RSIN: 8559.63.141
Handelsregister: Kamer van Koophandel Groningen, 65055667

Over de stichting.

Beloning bestuur:
   • Geen van de bestuursleden of de vrijwilligers ontvangt een beloning
   • Er is geen personeel in dienst
   • De administratie wordt gevoerd door de penningmeester
   • Jaarlijks wordt de financiële verantwoording samengesteld door het bestuur

Verwerven van inkomsten:
   • Jaarlijkse wordt een brief of e-mail verstuurd voor een bijdrage aan de kosten voor de herdenking
   • We willen proberen om dit wat meer permanent te maken

Kosten worden gemaakt voor:
De herdenking op 3 mei. Hier vallen o.a. de volgende kosten onder:
   • Kosten voor het geluid en het koor bij de herdenkingslocatie
   • Bloemenkransen voor bij het monument
   • Consumpties bij het Paviljoen in Appèlbergen
En algemene kosten zoals:
   • Kosten bankrekening
   • KvK
   • Portokosten ed.

Voor het financieel Overzicht van 2021-22 klik hier. Bij vragen of onduidelijkheden kunt u zich rechtstreeks richten tot de penningmeester van het bestuur.

De Privacyverklaring van de stichting is hier te vinden